Hyresvärdens plikter för användandet av TripTo:s webbtjänster


Hyresvärden

Med "hyresvärd" avses i följande text den person som äger uthyrningsobjektet eller dennes kontaktperson med fullmakt för att hantera uthyrningen.

Uppdatering av beläggningskalender/dubbelbokningar

Hyresvärden förpliktar sig att hålla sin beläggningskalender uppdaterad för att förhindra dubbelbokningar genom TripTo:s webbsidor. Tidsperioder som hyresvärden inte vill hyra ut genom TripTo, eller har egna privata uthyrningar för, ska omgående blockeras i beläggningskalendern eller TripTo skall meddelas detta via E-mail. Alla i kalendern som ledig angivna perioder kan också bli bokade av gäster. Om situationer med dubbelbokningar uppstår har alltid bokningen genom TripTo:S system företräde.

Information i annonsen

Hyresvärden garanterar att informationen i annonsen är korrekt och aktuell. Vid eventuella ändringar av t.ex. objektets utrustning, e-mailadress eller kontonummer förpliktar sig hyresvärden att ändra denna information snarast i sin egen profil i TripTo:s administration eller meddela TripTo detta via E-mail. Skulle någon redan bokad gäst drabbas av ändringar ska hyresvärden själv kontakta denne. Hyresvärden godkänner uttryckligen att TripTo med hjälp av den angivna adressen visar objektets exakta läge med google maps eller annan karttjänst.

Priser

Hyresvärden anger sina priser i det aktuella landets valuta (dvs. det land där uthyrningsobjektet befinner sig). De angivna veckopriserna baseras alltid på den valda bytesdagen och sju nätter framöver. Angivna priser är hyresvärden bunden till. Prisändringar skall meddelas TripTo omedelbart via E-mail eller ändras snarast i sin egen profil i TripTo:s administration. Nya priser börjar gälla när TripTo har godkänt och ändrat dessa (vanligtvis inom 24 timmar). Redan inbokade kunder påverkas inte av prisförändring i efterhand. I vissa fall tar TripTo över hela inkassot (t.ex. sista-minuten-bokningar, företagsbokningar eller vid felaktig betalning av gäst till TripTo:s konto). I dessa fall betalar TripTo hyran ut till värdens konto.

Extrakostnader/depositionsavgift

Samtliga extrakostnader som el, depositionsavgift, städningskostnad, hyra av cykel och båt, måste uppges i annonsen. Hyresvärden har rätt att ta ut en depositionsavgift i kontanter antingen i förväg eller vid ankomst. Skulle denna information saknas i annonsen får hyresvärden begära det vid ankomst, den får i detta fall dock inte överstiga 1000 SE/100 EUR. Driftkostnader som t.ex. el och vatten ingår i det utannonserade priset om det inte uttryckligen står att detta tillkommer. Slutstädar gör gästen om inget annat är överenskommet. Sänglinne och handdukar tas med av hyresgästen om inget annat är överenskommet. Uthyrningsobjektet måste- innan gästens ankomst vara inspekterat och förberett, så följande hyresgäster garanteras ett rent objekt. Mellan ankomst och avresa ska objektet städas invändigt samt utvändigt.

Kundens ankomst/avresa, nyckelöverlämning

Kunden anländer till bostaden mellan kl. 16 och 19 om inget annat är överenskommet i förväg. Vi ankomst visas bokningsbekräftelsen som är ett bevis på att hyresgästen får vistas i objektet. Hyresvärden överlämnar i samband med detta nyckeln och visar denne objektet, förklarar t.ex. vissa funktioner samt ger gästerna sänglinne och handdukar om gästen har beställt det. TripTo rekommenderar att hyresvärden kontrollerar boendet tillsammans med gästen vid ankomst och vid avresa. Avreser gör gästen senast kl. 10, om inget annat är överenskommet. Skulle hyresvärden få förhinder måste en kontaktperson utses så att gäster inte blir drabbade av hyresvärdens frånvaro. Gästen meddelas detta och även TripTo informeras ang. ändringar.

Uthyrningsobjektets underhåll

Skulle det uppstå problem med objektet, medan gäster bor där eller annars är hyresvärden/kontaktpersonen tvungen att lösa problemet. TripTo ska informeras i god tid vad gäller eventuella reparationer etc.

Kundsupport under vistelsen

Skulle det uppstå problem med kunderna i samband med uthyrningen (reklamationer) förpliktar sig hyresvärden att åtgärda detta omgående och informera TripTo. Skulle problemen/felaktigheterna inte kunna lösas eller ersättas kan hyresvärden förhandla fram en hyressänkning med kunden. Eventuella klagomål ska om möjlighet finns diskuteras med hyresgästen på plats. Vid ev. tvist mellan hyresgäst och hyresvärd är TripTo bägge parter behjälplig, tar däremot inte på sig ansvaret för kontraktsbrott begådda av hyresvärden. TripTo kan vid hyresvärdens felaktiga eller bristande hantering av reklamation kräva hyresvärden på ersättning av merkostnader.

Upphovsrätt, användarrätt etc.

Information som bl.a. bilder, texter, videoklipp som hyresvärden förser TripTo med får användas kommersiell, bli bearbetat och publiceras utan inskränkning. Hyresvärden bekräftar att det av hens inskickade materialet är hens eget och att hen har upphovsrätt.

Ansvar

Hyresvärden ansvarar för det korrekta överlämnandet av semesterbostaden till gästen samt för att alla angivna uppgifter stämmer överens med verkligheten. Skulle det uppstå rättsliga eller icke- rättsliga tvister i samband med en uthyrning och med då även kostnader för TripTo kan dessa till fullo krävas av hyresvärden. TripTo tar inte på sig något ansvar för egendom som förstörs av gäst. Kostnad för förstörd egendom krävs av hyresvärd av gäst.

Krig, naturkatastrofer, strejk etc.

Hyresvärden har rättighet att träda ifrån hyreskontraktet om det inträffar något allvarligt som ingen kan förutspå (naturkatastrofer, strömavbrott, problem med vattenförsörjning osv.) och boendet av en sådan anledning inte kan bebos. I sådana fall måste hyresgästen få tillbaka den betalade hyran, eventuellt redan utnyttjad tid dras av.

Avslut av samarbete

Hyresvärden eller TripTo kan när som helst avsluta samarbetet (t.ex. genom ett informellt e-mail), förutsatt att det inte finns några kommande bokningar eller obetalda skulder. Bekräftade bokningar är hyresvärden förpliktad att genomföra.

I övrigt hänvisar vi till TripTo:s AB Användarvillkor/Integritetspolicy.